evoluon_mensen

LIBRE: Leiderschap in de Brainport Regio

LIBRE – Leiderschap in de Brainport Regio Eindhoven

ALGEMEEN

EEN UNIEK LEIDERSCHAPSPROGRAMMA

Het LIBRE-programma biedt een brede basis voor de professionele invulling van je werk in de regio Eindhoven.
Leiderschap In de Brainport Regio Eindhoven (LIBRE) is een leiderschapsprogramma voor hoogopgeleide, enthousiaste en nieuwsgierige mensen, die de ambitie hebben om zichzelf en hun organisatie verder te ontwikkelen en van betekenis willen zijn in het Brainport ecosysteem. Met een hoge actualiteitswaarde en een sterke combinatie van theorie, inspiratie, persoonlijke ontwikkeling en praktijk.

Met het LIBRE programma draagt de Eindhoven Academy bij aan versteviging van het netwerk in de regio en bevorderen wij de samenwerking binnen de Triple Helix. Deze opleiding combineert de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers met de dynamiek van de groep.

Aansprekende gastsprekers
Met gastsprekers als (o.a.) Mathieu Weggeman, Marc Hendrikse, Wim van der Donk, Edward Voncken, Imke Carsouw, Toon Gerbrands, Camilla van den Boom, Maarten Steinbuch en Martijn Paulen biedt het LIBRE programma kennis en inspiratie. Daarnaast werk je in groepen aan de uitdagingen van de toekomst. Alle modules vinden plaats op verschillende locaties waardoor theorie en praktijk optimaal met elkaar verbonden worden.

Uniek in Nederland
Het LIBRE-programma is het enige programma dat zich specifiek richt op de Brainportregio Eindhoven. Gestreefd wordt naar evenredige samenstelling van deelnemers vanuit bedrijfsleven, verschillende overheden en kennisinstellingen, aangevuld met maatschappelijke partners. Een unieke mogelijkheid om kennis en inzicht te vergaren en tegelijkertijd een nieuw netwerk op te bouwen met andere deelnemers die je in het dagelijks leven niet altijd even snel tegen komt.

Voor wie?
Ben jij een manager, bestuurder, ondernemer of andere leidinggevende? Wil jij werken aan je leiderschapsvaardigheden en verder kijken dan je eigen bedrijf of organisatie? Wil jij andere hoogopgeleide, enthousiaste, nieuwsgierige mensen uit andere sectoren leren kennen en met hen samenwerken? Wil jij nieuwe kennis, vaardigheden en contacten opdoen, je netwerk verbreden en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van je organisatie en het Brainport ecosysteem? Dan is dit leiderschapsprogramma van de Eindhoven Academy iets voor jou.

Wat mag je van deze opleiding verwachten?

 1. Je vergroot je kennis van en inzicht in het ontstaan en de werking van het Brainport ecosysteem, alsmede de belangrijkste actoren binnen dit ecosysteem.
 2. Je leert de verschillende rollen, belangen en drijfveren van leiders uit bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen te onderscheiden en je krijgt meer inzicht in de dilemma’s die hieruit voortvloeien.
 3. Je krijgt inspiratie en kennis van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van o.a. Hightech en Design en van topsprekers op onderscheidende praktijklocaties.
 4. Je werkt aan je persoonlijke leiderschapsontwikkeling vanuit een persoonlijk Insights profiel naar een persoonlijk plan van aanpak (Visie & Passie) en krijgt hierop persoonlijke feedback.
 5. Je kunt beter inschatten waar kansen liggen en wat de consequenties van strategische besluiten zijn voor de resultaten op je eigen werkterrein.
 6. Je werkt aan een Challenge uit de praktijk van de Brainportregio en middels een pitch voor een vakjury lever je als groep een bijdrage aan de toekomst van het ecosysteem van de Brainportregio.
INHOUD

INHOUD

Het programma heeft vier belangrijke pijlers:

 1. Kennisoverdracht en inspiratie:
  Voor een leidende positie in het Brainport ecosysteem heb je kennis nodig over het ontstaan, de werking en de onderliggende principes daarvan. Daarnaast staan we ook stil bij de werking en belangen van de verschillende samenwerkingspartners. Tenslotte bieden de vele bezoeken op locatie en topsprekers ook inzicht en inspiratie vanuit de dagelijkse praktijk.
 2. Persoonlijke leerlijn:
  Uitgangspunt voor jouw leiderschapsontwikkeling is jouw persoonlijke Insights profiel. Op basis van dit profiel werk je gedurende de hele opleiding aan een persoonlijk plan van aanpak. De resultaten hiervan deel je aan het eind van het programma met de andere deelnemers. Dankzij de persoonlijke leerlijn in de opleiding leren de deelnemers zichzelf en de anderen beter kennen en ontstaan er waardevolle en blijvende contacten.
 3. Challenge:
  Bij de start van de opleiding wordt een Challenge opgesteld. Een concrete uitdaging waar de Brainportregio voor staat. In gemengde groepen werk je gedurende de opleiding aan een advies op deze Challenge. Hierbij worden inspiratiesessies en confrontaties met de buitenwereld ingezet. Dit resulteert per groep in een pitch voor een vakjury. Daarmee geven we de resultaten van de Challenge terug aan de Brainportregio.
 4. Netwerken:
  Een belangrijke doelstelling is het onderhouden en opbouwen van je eigen netwerk in de Brainportregio Eindhoven. Dit verwezenlijken wij door intensief contact met medecursisten van binnen en buiten de regio, afkomstig vanuit overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Daarnaast bieden we via bezoeken en sprekers ook inzicht in het totale netwerk in de Brainportregio Eindhoven en toegang tot sleutelfiguren in dit netwerk.

Zie tabblad Programma voor uitgebreide informatie over de opbouw van het programma en de afzonderlijke modules.

PROGRAMMA

PROGRAMMA

Het LIBRE programma beslaat 7 dagen, verdeeld over 6 modules:

MODULE 1: KICKOFF
– Kennismaken
– Uitwisselen persoonlijke leervragen
– Persoonlijk profiel en workshop Insights Discovery
– Challenge: Groepsvorming
– Introductie Brainport ecosysteem
– Inspiratiesessie op ‘Leiderschap & Presteren’

MODULE 2: VERDIEPING, TEAM, OPDRACHT
– Presentatie van deelnemers en hun organisaties
– Businessmodel Canvas
– Challenge: Opdrachtformulering en start
– Gastcollege ‘Modern Leiderschap’
– Samenwerking in een open supply chain
– Outdooractiviteit

MODULE 3: OVERHEID & CREATIVITEIT
– Gastcollege ‘Publiek Leiderschap’
– Werking van de overheid
– Challenge: Matchmaking
– Design denken en co-creatie
– Werken aan de Challenge
– Aan de slag met Insights: Afstemmen en Verbinden
– Workshop storytelling, pitchen, presenteren

MODULE 4: HIGHTECH BEDRIJVIGHEID & CAMPUSSEN
– Bedrijfsbezoek, in gesprek met CEO
– Werking en nut van campussen
– Belang van startups voor de toekomst van het Brainport ecosysteem
– Werken aan de Challenge
– Aan de slag met Insights: Leiderschap
– Open Innovation Game

MODULE 5: KENNIS & WETENSCHAP
– Bezoek aan Technische Universiteit of Hogeschool, in gesprek met Raad van Bestuur
– Gastcollege: ‘Samenwerking in Kennisontwikkeling’
– Wetenschap in de praktijk
– Werken aan de Challenge
– Aan de slag met Insights: Stress
– Speciale avondactiviteit

MODULE 6: FINALE
– Succesvolle en inspirerende samenwerking
– Wrap-up persoonlijke leerdoelen
– Challenge: Pitchen eindadvies
– Certificering
– Slotdiner Eindhoven Academy

Om een goed beeld te krijgen hoe de inhoud van het LIBRE programma er in de praktijk uitziet, kunt u hier klikken voor het gedetailleerde programma van de vorige editie.

Alle modules bestaan uit drie dagdelen van 09:00 uur in de ochtend tot circa 21:30 uur in de avond, met uitzondering van module 2. Module 2 is een 2-daagse module met overnachting van 9:00 uur in de ochtend tot ca. 17:00 uur de volgende dag.

GASTSPREKERS

BIJZONDERE DOCENTEN

De Eindhoven Academy werkt met een groot aantal topsprekers en gastdocenten samen, zowel vanuit de regio als van daarbuiten. Elk programma wordt opnieuw gezocht naar de ideale mix van kennis, inspiratie, actualiteiten en praktijkervaring. Hierbij is er uitgebreid de gelegenheid voor de deelnemers om kennis te maken met de gastsprekers en in discussie te gaan over relevante thema’s.

Gastsprekers
Tijdens het LIBRE programma ontmoeten de deelnemers diverse toonaangevende sprekers zoals:

imke-rondImke Carsouw
Imke is algemeen directeur van Brainport Development, de economische ontwikkelingsorganisatie die samen met partners uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid werkt aan het versterken van Brainport Regio Eindhoven. Imke is expliciet verantwoordelijk voor Strategie en Ontwikkeling en is voortdurend bezig met de volgende stappen die gemaakt moeten worden binnen het ecosysteem Brainport Eindhoven.

Prof. dmathieu-rondr. ir. Mathieu Weggeman
Matthieu is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de TU Eindhoven. Matthieu houdt zich onder ander bezig met het leidinggeven aan professionals, strategieformulering en het realiseren van collectieve ambitie in teams en organisaties. Daarnaast is hij ook lid van de Raad van Commissarissen van Brainport Development.

toon-rondToon Gerbrands
Toon is algemeen directeur bij PSV en heeft in het verleden als clubcoach vele successen gehaald zowel in het voetbal als in het volleybal. Ook als bondscoach van het Nederlands volleybalteam heeft hij zijn sporen verdiend. Toon is een uitgesproken persoonlijkheid die zowel teams als individuen weet te begeleiden naar topprestaties. Hij draagt graag zijn visie uit op inspirerend leiderschap en het belang van samenwerking.

marchendrikse-rondMarc Hendrikse
Marc is CEO bij NTS-Group, een belangrijke machinebouwer in de regio met vestigingen over de hele wereld, gespecialiseerd in hoogwaardige opto-mechatronische systemen, modules en componenten voor toonaangevende hightech machinebouwers. Daarnaast is Marc ook één van de trekkers van Brainport Industries, een coöperatie van circa 100 High Tech toeleveranciers.

camilla_rondCamilla van den Boom
Camilla is business development director bij Sturrm en adviseert grote (inter)nationale organisaties op het gebied van strategieontwikkeling en business modellen. Zij is een bron van kennis en inspiratie en deelt deze kennis graag. Zo geeft Camilla les bij TIAS School for Business and Society en aan de faculteit Industrial Design van de TU/e.

martijn-rondMartijn Paulen
Martijn is directeur van Capital D, de organisator van de Dutch Design Week (DDW) en de Dutch Design Awards. DDW is het grootste designevenement van Noord-Europa met werk van ruim 2.400 ontwerpers en meer dan 250.000 bezoekers.  Martijn heeft een achtergrond als organisatiepsycholoog en was jarenlang verbonden aan de Universiteit van Tilburg en TIAS.

maarten-rondProf. dr. ir. Maarten Steinbuch
Maarten is hoogleraar Control Systems Technology aan de faculteit Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Ook is hij wetenschappelijk directeur van het High Tech Systems Center (HTSC). Maarten heeft een passie voor (elektrische) auto’s en robotica waarmee hij wetenschap en High Tech toegankelijk maakt voor een groter publiek.

PRAKTISCH

PRAKTISCHE INFORMATIE

Locaties
Alle modules vinden plaats op verschillende locaties in of rond Eindhoven. Na inschrijving ontvangen de deelnemers een uitgebreid programma.

Data
Het eerste LIBRE programma vond plaats in het najaar 2015. De voorjaarseditie is eveneens vol en inmiddels aan de gang.

In het najaar 2016 vindt er weer een editie plaats en voor 2017 zijn er wederom in het voorjaar en in het najaar nieuwe programma’s gepland.

De data voor het najaar 2016 zijn:
Module 1: dinsdag 20 september 2016
Module 2: donderdag 6 en vrijdag 7 oktober 2016 (incl. overnachting)
Module 3: dinsdag 18 oktober 2016
Module 4: dinsdag 8 november 2016
Module 5: dinsdag 22 november 2016
Module 6: dinsdag 13 december 2016

De data voor het voorjaar 2017 zijn:
Module 1: dinsdag 14 maart 2017
Module 2: donderdag 30 maart en vrijdag 31 maart 2017 (incl. overnachting)
Module 3: dinsdag 18 april 2017
Module 4: dinsdag 9 mei 2017
Module 5: dinsdag 30 mei 2017
Module 6: dinsdag 13 juni 2017

De data voor het najaar 2017 zijn (onder voorbehoud):
Module 1: dinsdag 12 september 2017
Module 2: donderdag 5 en vrijdag 6 oktober 2017 (incl. overnachting)
Module 3: dinsdag 24 oktober 2017
Module 4: dinsdag 7 november 2017
Module 5: dinsdag 28 november 2017
Module 6: dinsdag 12 december 2017

Alle modules bestaan uit drie dagdelen van 09:00 uur in de ochtend tot circa 21:30 uur in de avond, met uitzondering van module 2. Module 2 is een 2-daagse module met overnachting van 9:00 uur in de ochtend tot ca. 17:00 uur de volgende dag.

Investering
De investering voor het LIBRE programma bedraagt € 6.750,– exclusief BTW per persoon, inclusief eten (lunches én diners) en drinken op de opleidingsdagen en een overnachting tijdens de tweedaagse module.

DEELNEMERS

DEELNEMERS

Aan het LIBRE programma werd reeds deelgenomen door:

ASML
Brainport Development
Capital D/Dutch Design Week
Coöperatie DELA
D-Centralize
De Meeuw
De Rooy Slijpcentrum / De Rooy Precision
Eindhoven Airport
FEI Company
Fontys Hogescholen
GEVA Vastgoed
Gemeente Eersel / Huis van de Brabantse Kempen
Gemeente Helmond
Gemeente Veldhoven
Heijmans
High Tech Campus Management
Hurks Groep
Jheronimus Academy of Data Science
Lumens Groep
Metropoolregio Eindhoven
Ministerie van Defensie
NBI International
Ontwikkelaars in Ontwikkeling
Provincie Noord-Brabant
Ricoh
SintLucas
Sioux LIME
Summacollege
TMC Group
TNO
Technische Universiteit Eindhoven
Trudo
Vanderlande Industries
Waterschap De Dommel
Woonbedrijf
ZLTO
mirjam-van-den-bogaard-kopie
Mirjam van den Bogaard, deelnemer LIBRE 2
Operations Director, Eindhoven Airport
“Een mooie manier om de wereld van en achter Brainport te leren kennen. Er gebeurd verrassend veel en heb door dit programma meer ingangen om hiervan gebruik te maken en een bijdrage aan te leveren.”
foto-leidelmeijer-kopie
Edwin Leidelmeijer, deelnemer LIBRE 2
Stafofficier Concept Development & Experimentation, Ministerie van Defensie
“LIBRE heeft mij inzage gegeven in het ecosysteem van de Brainport Eindhoven. Dit leverde veel inspiratie op mede door de geweldige sprekers.”
dirk-van-rooy-kopie
Dirk de Rooij, deelnemer LIBRE 2
Directeur-eigenaar, De Rooy Slijpcentrum / De Rooy Precision
“Nieuwe inzichten in andere werelden en mensen, waardoor mijn visie op werken en leven is verruimd.”
jacqueline-vd-broek-kopie
Jacqueline van den Broek, deelnemer LIBRE 2
Teamleider ICT & Business Team, Fontys Hogeschool ICT
"Een blik buiten mijn comfortzone, ik heb informatie opgedaan die ik kan gebruiken om mijn collega’s en studenten te inspireren, mensen leren kennen die mij een andere invalshoek laten zien en geleerd hoe fantastisch deze Brainport omgeving is waar ik deel van uit maak.”
paul-van-uden
Paul van Uden, deelnemer LIBRE 2
Program Manager Supply Chain, FEI Company
“LIBRE heeft mij laten zien hoe de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven in Brainport functioneert. Ik ben aangenaam verrast door de innovaties die plaatsvinden in mijn achtertuin.”
Made with Repix (http://repix.it)
Johan van der Loo, deelnemer LIBRE 1
Directeur Retail en Onderhoud, Hurks Groep
“Wij zijn een toptechnologie regio en staan nooit stil. Het LIBRE programma van de Eindhoven Academy speelt daar perfect op in. Het brengt leiders van de triple helix uit de Brainport bij elkaar en faciliteert niet alleen het gezamenlijk ontwikkelen van onszelf als mens en leider, maar geeft ook invulling aan challenges waar onze regio voor staat.”  
Jop-Thissen
Jop Thissen, deelnemer LIBRE 1
Projectmanager, NBI International
"Een groot compliment voor de eerste editie van het LIBRE programma. Enthousiaste groep deelnemers met veel dynamiek en synergie, interessante sprekers die op hun eigen manier iets toevoegen aan het “Brainport proces”, to-the-point en goed georganiseerd !"
Annemarie van Alphen
Annemarie van Alphen, deelnemer LIBRE 1
“Het LIBRE-programma betekent voor mij een geweldige bron van inspiratie, professionele en persoonlijke ontwikkeling in een uniek netwerk! Dit netwerk levert me interessante partners op in de Brainportregio voor Fontys, de docenten & studenten en voor mijzelf.”
Ron Hensen
Ron Hensen, deelnemer LIBRE 1
Procesmanager, Metropoolregio Eindhoven
“Het LIBRE-programma biedt inspirerende sprekers die je aan het denken zetten. Voor mij wellicht nog belangrijker: in korte tijd bouw je een goede relatie op met interessante mensen die je vooruit kunnen helpen in je werk én in je persoonlijke ontwikkeling.”  
AANMELDEN

MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie over het LIBRE programma kun je rechtstreeks mailen naar info@eindhovenacademy.nl of ons contactformulier invullen.

MEEDOEN?

Geïnteresseerd in het LIBRE programma? Meld u dan nu aan en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om een kennismakingsgesprek in te plannen.

(Lees eerst onze Algemene Voorwaarden)

Ondergetekende,

AANMELDING LEIDERSCHAP IN DE BRAINPORT REGIO EINDHOVEN (LIBRE)
Sending

LIBRE

  Diverse locaties

7 dagen in 6 modules

Investering: € 6.750,– (excl. BTW)
incl. eten (lunch en diner) en drinken en een overnachting tijdens de tweedaagse module
..
VOLGENDE EDITIE: VOORJAAR 2016

dinsdag 14 maart 2017
donderdag 30 / vrijdag 31 maart 2017
dinsdag 18 april 2017
dinsdag 9 mei 2017
dinsdag 30 mei 2017
dinsdag 13 juni 2017

Gelet op de populariteit van dit programma raden wij u aan om tijdig aan te melden. Wij nemen dan contact op om de inschrijving verder af te ronden. Zo voorkomt u dat de door u gewenste editie van het programma reeds vol is!

..

© 2015 - Eindhoven Academy - Alle rechten voorbehouden | Disclaimer