evoluon_mensen

LIBRE: Leiderschap in de Brainport Regio

LIBRE – Leiderschap in de Brainport Regio Eindhoven

ALGEMEEN

EEN UNIEK LEIDERSCHAPSPROGRAMMA

Het LIBRE-programma biedt een brede basis voor de professionele invulling van je werk in de regio Eindhoven.
Leiderschap In de Brainport Regio Eindhoven (LIBRE) is een leiderschapsprogramma voor hoogopgeleide, enthousiaste en nieuwsgierige mensen, die de ambitie hebben om zichzelf en hun organisatie verder te ontwikkelen en van betekenis willen zijn in het Brainport ecosysteem. Met een hoge actualiteitswaarde en een sterke combinatie van theorie, inspiratie, persoonlijke ontwikkeling en praktijk.

Met het LIBRE programma draagt de Eindhoven Academy bij aan versteviging van het netwerk in de regio en bevorderen wij de samenwerking binnen de Triple Helix. Deze opleiding combineert de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers met de dynamiek van de groep.

Aansprekende gastsprekers
Met gastsprekers als (o.a.) Mathieu Weggeman, Marc Hendrikse, Wim van der Donk, Edward Voncken, Imke Carsouw, Toon Gerbrands, Camilla van den Boom, Maarten Steinbuch en Martijn Paulen biedt het LIBRE programma kennis en inspiratie. Daarnaast werk je in groepen aan de uitdagingen van de toekomst. Alle modules vinden plaats op verschillende locaties waardoor theorie en praktijk optimaal met elkaar verbonden worden.

Uniek in Nederland
Het LIBRE-programma is het enige programma dat zich specifiek richt op de Brainportregio Eindhoven. Gestreefd wordt naar evenredige samenstelling van deelnemers vanuit bedrijfsleven, verschillende overheden en kennisinstellingen, aangevuld met maatschappelijke partners. Een unieke mogelijkheid om kennis en inzicht te vergaren en tegelijkertijd een nieuw netwerk op te bouwen met andere deelnemers die je in het dagelijks leven niet altijd even snel tegen komt.

Voor wie?
Ben jij een manager, bestuurder, ondernemer of andere leidinggevende? Wil jij werken aan je leiderschapsvaardigheden en verder kijken dan je eigen bedrijf of organisatie? Wil jij andere hoogopgeleide, enthousiaste, nieuwsgierige mensen uit andere sectoren leren kennen en met hen samenwerken? Wil jij nieuwe kennis, vaardigheden en contacten opdoen, je netwerk verbreden en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van je organisatie en het Brainport ecosysteem? Dan is dit leiderschapsprogramma van de Eindhoven Academy iets voor jou.

Wat mag je van deze opleiding verwachten?

 1. Je vergroot je kennis van en inzicht in het ontstaan en de werking van het Brainport ecosysteem, alsmede de belangrijkste actoren binnen dit ecosysteem.
 2. Je leert de verschillende rollen, belangen en drijfveren van leiders uit bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen te onderscheiden en je krijgt meer inzicht in de dilemma’s die hieruit voortvloeien.
 3. Je krijgt inspiratie en kennis van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van o.a. Hightech en Design en van topsprekers op onderscheidende praktijklocaties.
 4. Je werkt aan je persoonlijke leiderschapsontwikkeling vanuit een persoonlijk Insights profiel naar een persoonlijk plan van aanpak (Visie & Passie) en krijgt hierop persoonlijke feedback.
 5. Je kunt beter inschatten waar kansen liggen en wat de consequenties van strategische besluiten zijn voor de resultaten op je eigen werkterrein.
 6. Je werkt aan een Challenge uit de praktijk van de Brainportregio en middels een pitch voor een vakjury lever je als groep een bijdrage aan de toekomst van het ecosysteem van de Brainportregio.
INHOUD

INHOUD

Het programma heeft vier belangrijke pijlers:

 1. Kennisoverdracht en inspiratie:
  Voor een leidende positie in het Brainport ecosysteem heb je kennis nodig over het ontstaan, de werking en de onderliggende principes daarvan. Daarnaast staan we ook stil bij de werking en belangen van de verschillende samenwerkingspartners. Tenslotte bieden de vele bezoeken op locatie en topsprekers ook inzicht en inspiratie vanuit de dagelijkse praktijk.
 2. Persoonlijke leerlijn:
  Uitgangspunt voor jouw leiderschapsontwikkeling is jouw persoonlijke Insights profiel. Op basis van dit profiel werk je gedurende de hele opleiding aan een persoonlijk plan van aanpak. De resultaten hiervan deel je aan het eind van het programma met de andere deelnemers. Dankzij de persoonlijke leerlijn in de opleiding leren de deelnemers zichzelf en de anderen beter kennen en ontstaan er waardevolle en blijvende contacten.
 3. Challenge:
  Bij de start van de opleiding wordt een Challenge opgesteld. Een concrete uitdaging waar de Brainportregio voor staat. In gemengde groepen werk je gedurende de opleiding aan een advies op deze Challenge. Hierbij worden inspiratiesessies en confrontaties met de buitenwereld ingezet. Dit resulteert per groep in een pitch voor een vakjury. Daarmee geven we de resultaten van de Challenge terug aan de Brainportregio.
 4. Netwerken:
  Een belangrijke doelstelling is het onderhouden en opbouwen van je eigen netwerk in de Brainportregio Eindhoven. Dit verwezenlijken wij door intensief contact met medecursisten van binnen en buiten de regio, afkomstig vanuit overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Daarnaast bieden we via bezoeken en sprekers ook inzicht in het totale netwerk in de Brainportregio Eindhoven en toegang tot sleutelfiguren in dit netwerk.

Zie tabblad Programma voor uitgebreide informatie over de opbouw van het programma en de afzonderlijke modules.

PROGRAMMA

PROGRAMMA

Het LIBRE programma beslaat 7 dagen, verdeeld over 6 modules:

MODULE 1: KICKOFF
– Kennismaken
– Uitwisselen persoonlijke leervragen
– Persoonlijk profiel en workshop Insights Discovery
– Challenge: Groepsvorming
– Introductie Brainport ecosysteem
– Inspiratiesessie op ‘Leiderschap & Presteren’

MODULE 2: VERDIEPING, TEAM, OPDRACHT
– Presentatie van deelnemers en hun organisaties
– Businessmodel Canvas
– Challenge: Opdrachtformulering en start
– Gastcollege ‘Modern Leiderschap’
– Samenwerking in een open supply chain
– Outdooractiviteit

MODULE 3: OVERHEID & CREATIVITEIT
– Gastcollege ‘Publiek Leiderschap’
– Werking van de overheid
– Challenge: Matchmaking
– Design denken en co-creatie
– Werken aan de Challenge
– Aan de slag met Insights: Afstemmen en Verbinden
– Workshop storytelling, pitchen, presenteren

MODULE 4: HIGHTECH BEDRIJVIGHEID & CAMPUSSEN
– Bedrijfsbezoek, in gesprek met CEO
– Werking en nut van campussen
– Belang van startups voor de toekomst van het Brainport ecosysteem
– Werken aan de Challenge
– Aan de slag met Insights: Leiderschap
– Open Innovation Game

MODULE 5: KENNIS & WETENSCHAP
– Bezoek aan Technische Universiteit of Hogeschool, in gesprek met Raad van Bestuur
– Gastcollege: ‘Samenwerking in Kennisontwikkeling’
– Wetenschap in de praktijk
– Werken aan de Challenge
– Aan de slag met Insights: Stress
– Speciale avondactiviteit

MODULE 6: FINALE
– Succesvolle en inspirerende samenwerking
– Wrap-up persoonlijke leerdoelen
– Challenge: Pitchen eindadvies
– Certificering
– Slotdiner Eindhoven Academy

Om een goed beeld te krijgen hoe de inhoud van het LIBRE programma er in de praktijk uitziet, kunt u hier klikken voor het gedetailleerde programma van een vorige editie.

Alle modules bestaan uit drie dagdelen van 09:00 uur in de ochtend tot circa 21:30 uur in de avond, met uitzondering van module 2. Module 2 is een 2-daagse module met overnachting van 9:00 uur in de ochtend tot ca. 17:00 uur de volgende dag.

GASTSPREKERS

BIJZONDERE DOCENTEN

De Eindhoven Academy werkt met een groot aantal topsprekers en gastdocenten samen, zowel vanuit de regio als van daarbuiten. Elk programma wordt opnieuw gezocht naar de ideale mix van kennis, inspiratie, actualiteiten en praktijkervaring. Hierbij is er uitgebreid de gelegenheid voor de deelnemers om kennis te maken met de gastsprekers en in discussie te gaan over relevante thema’s.

Gastsprekers
Tijdens het LIBRE programma ontmoeten de deelnemers diverse toonaangevende sprekers zoals:

Mathieu WeggemanProf. dr. ir. Mathieu Weggeman
Matthieu is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de TU Eindhoven. Matthieu houdt zich onder ander bezig met het leidinggeven aan professionals, strategieformulering en het realiseren van collectieve ambitie in teams en organisaties. Daarnaast is hij ook lid van de Raad van Commissarissen van Brainport Development.

Toon GerbrandsToon Gerbrands
Toon is algemeen directeur bij PSV en heeft in het verleden als clubcoach vele successen gehaald zowel in het voetbal als in het volleybal. Ook als bondscoach van het Nederlands volleybalteam heeft hij zijn sporen verdiend. Toon is een uitgesproken persoonlijkheid die zowel teams als individuen weet te begeleiden naar topprestaties. Hij draagt graag zijn visie uit op inspirerend leiderschap en het belang van samenwerking.

Wim van de DonkWim van de Donk
Wim is de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant. Hij is een gepromoveerd bestuurskundige en tevens hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. In het verleden was hij ook nog voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Wim is welbekend in politiek Den Haag en heeft een duidelijke visie op het openbaar bestuur. Ook kan hij dit op zeer aansprekende wijze verwoorden.

Marc HendrikseMarc Hendrikse
Marc is CEO bij NTS-Group, een belangrijke machinebouwer in de regio met vestigingen over de hele wereld, gespecialiseerd in hoogwaardige opto-mechatronische systemen, modules en componenten voor toonaangevende hightech machinebouwers. Daarnaast is Marc ook één van de trekkers van Brainport Industries, een coöperatie van circa 100 High Tech toeleveranciers.

Frits van HoutFrits van Hout
Frits is Executive Vice President bij ASML waar hij na zijn studie Theoretische Natuurkunde is gaan werken. Tussendoor heeft hij nog een aantal jaren managementervaring opgedaan bij Beyeler Group en Datacolor International. Frits wordt gezien als één van de trekkers van de ontwikkeling van de nieuwste EUV chipmachines bij ASML. Frits is daarnaast ook nog bestuurslid bij de Stichting Brainport.

Martijn PaulenMartijn Paulen
Martijn is directeur van Dutch Design Foundation, de organisator van de Dutch Design Week (DDW) en de Dutch Design Awards. DDW is het grootste designevenement van Noord-Europa met werk van ruim 2.400 ontwerpers en meer dan 250.000 bezoekers.  Martijn heeft een achtergrond als organisatiepsycholoog en was jarenlang verbonden aan de Universiteit van Tilburg en TIAS.

Maarten SteinbuchProf. dr. ir. Maarten Steinbuch
Maarten is hoogleraar Control Systems Technology aan de faculteit Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Ook is hij wetenschappelijk directeur van het High Tech Systems Center (HTSC). Maarten heeft een passie voor (elektrische) auto’s en robotica waarmee hij wetenschap en High Tech toegankelijk maakt voor een groter publiek.

Daan KerstenDaan Kersten
Daan is medeoprichter en CEO van Additive Industries, een jong Eindhovens bedrijf dat 3D metaal print machines bouwt die kunnen worden ingezet voor industriële serieproductie. Daan is werktuigbouwkundige en is zijn carrière begonnen als consultant. Daarnaast bekleedde hij diverse bestuursfuncties. In 2012 is hij samen met Jonas Wintermans begonnen met Additive Industries.

PRAKTISCH

PRAKTISCHE INFORMATIE

Locaties
Alle modules vinden plaats op verschillende locaties in of rond Eindhoven. Na inschrijving ontvangen de deelnemers een uitgebreid programma.

Data
Het LIBRE programma vindt twee maal per jaar plaats, te weten in het voorjaar en in het najaar.

De data voor het najaar 2019 zijn:
Module 1 dinsdag 10 september 2019
Module 2 donderdag 3 en vrijdag 4 oktober 2019 (incl. overnachting)
Module 3 dinsdag 22 oktober 2019
Module 4 dinsdag 5 november 2019
Module 5 dinsdag 26 november 2019
Module 6 dinsdag 10 december 2019

Alle modules bestaan uit drie dagdelen van 09:00 uur in de ochtend tot circa 21:30 uur in de avond, met uitzondering van module 2. Module 2 is een 2-daagse module met overnachting van 9:00 uur in de ochtend tot ca. 17:00 uur de volgende dag.

Investering
De investering voor het LIBRE programma bedraagt € 6.750,– exclusief BTW per persoon, inclusief eten (lunches én diners) en drinken op de opleidingsdagen en een overnachting tijdens de tweedaagse module.

DEELNEMERS

DEELNEMERS

Aan het LIBRE programma werd reeds deelgenomen door:

AGCO Finance
AnyChange BV
ASML
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (B.O.M.)
Brainport Development
Bright Cape Advanced Analytics
BYLEI
Capital D / Dutch Design Week
Coöperatie DELA
DAF Trucks NV
De Bibliotheek Eindhoven
D-Centralize
De Meeuw
De Rooy Slijpcentrum / De Rooy Precision
Deltaplatform
DLL Vendor Finance
Eindhoven Airport
Emultech
FEI Company
Fontys Hogescholen
Founded by All
Gemeente Eersel / Huis van de Brabantse Kempen
Gemeente Eindhoven
Gemeente Helmond
Gemeente Meijerijstad
Gemeente Veldhoven
GEVA Vastgoed
Heijmans
High Tech Campus Management
Hurks Groep
IAK Verzekeringen
Jheronimus Academy of Data Science
Kennedy Van Der Laan Advocaten
KPN
Kuijpers
Lumens Groep
Metropoolregio Eindhoven
Microlab
Ministerie van Defensie
NBI International
Oddessey Solutions
Ontwikkelaars in Ontwikkeling
Provincie Noord-Brabant
Ricoh
ROC ter Aa
Springplank 040
Simac Techniek
SintLucas
Sioux LIME
Six Fingers
Summacollege
Technische Universiteit Eindhoven
TMC Group
TNO
TREAMS B.V.
Trudo
Vanderlande Industries
Veldkamp Produkties
Waterschap De Dommel
Woonbedrijf
ZLTO
Maartje van Schagen, deelnemer LIBRE 4
Programma Manager, Simac Techniek
“LIBRE heeft mij veel gebracht. Ik heb nog nooit in zo’n korte tijd zoveel verschillende en inspirerende mensen leren kennen. Deze mensen hebben me allemaal op hun eigen manier een spiegel voorgehouden en daarmee geholpen bij het zetten van de volgende stap in mijn carrière!”
Paul Hofman, deelnemer LIBRE 4
Afdelingshoofd Research Support, Technische Universiteit Eindhoven
“Mede dankzij de vele top-sprekers heeft het programma mij een grondig inzicht in de werking van het Brainport Eco systeem & Triple Helix opgeleverd met daarnaast interessante inzichten over leiderschap. Het was bovendien een geweldige ervaring met zo’n diverse groep samen te werken aan de Challenge. Ik kan het zeker aanbevelen.”
Sharda Kawarmala, deelnemer LIBRE 4
Opleidingsmanager Werktuigbouwkunde, Fontys Hogeschool Engineering
“LIBRE heeft mij vooral veel inspiratie gebracht. De gastsprekers, de locaties, de deelnemers, de diepgaande gesprekken, de Challenge. Ben je op zoek naar inspiratie dan moet je LIBRE volgen. En als bonus krijg je een netwerk erbij en ontdek je hoe bijzonder het is om in Eindhoven te werken. Ik ben na LIBRE echt trots op Eindhoven.”
David de Vries, deelnemer LIBRE 3
Strategisch Bestuursadviseur Burgemeester, Gemeente Helmond
“In een achtbaan van ervaringen leer je waarin Eindhoven en omgeving zich onderscheidt, maar ook wat er in de toekomst nog moet gebeuren. Het netwerk van Libre brengt je in aanraking met de absolute hotshots uit de regio. Dat is voor iedere strategische speler binnen Brainport een toegevoegde waarde voor zijn/haar carrière!”
Jan Eij, deelnemer LIBRE 3
Senior Manager EUV System Install, ASML
“Het LIBRE programma van de Eindhoven Academy heeft mij inzicht gebracht in wat Brainport inhoud, welke partijen zeer betrokken zijn en een grote rol spelen en ook wat de uitdagingen zijn binnen het speelveld.”
Dirk de Rooij, deelnemer LIBRE 2
Directeur-eigenaar, De Rooy Slijpcentrum / De Rooy Precision
“Nieuwe inzichten in andere werelden en mensen, waardoor mijn visie op werken en leven is verruimd.”
Edwin Leidelmeijer, deelnemer LIBRE 2
Stafofficier Concept Development & Experimentation, Ministerie van Defensie
“LIBRE heeft mij inzage gegeven in het ecosysteem van de Brainport Eindhoven. Dit leverde veel inspiratie op mede door de geweldige sprekers.”
Jacqueline van den Broek, deelnemer LIBRE 2
Teamleider ICT & Business Team, Fontys Hogeschool ICT
"Een blik buiten mijn comfortzone, ik heb informatie opgedaan die ik kan gebruiken om mijn collega’s en studenten te inspireren, mensen leren kennen die mij een andere invalshoek laten zien en geleerd hoe fantastisch deze Brainport omgeving is waar ik deel van uit maak.”
Mirjam van den Bogaard, deelnemer LIBRE 2
Operations Director, Eindhoven Airport
“Een mooie manier om de wereld van en achter Brainport te leren kennen. Er gebeurd verrassend veel en heb door dit programma meer ingangen om hiervan gebruik te maken en een bijdrage aan te leveren.”
Paul van Uden, deelnemer LIBRE 2
Program Manager Supply Chain, FEI Company
“LIBRE heeft mij laten zien hoe de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven in Brainport functioneert. Ik ben aangenaam verrast door de innovaties die plaatsvinden in mijn achtertuin.”
Johan van der Loo, deelnemer LIBRE 1
Directeur Retail en Onderhoud, Hurks Groep
“Wij zijn een toptechnologie regio en staan nooit stil. Het LIBRE programma van de Eindhoven Academy speelt daar perfect op in. Het brengt leiders van de triple helix uit de Brainport bij elkaar en faciliteert niet alleen het gezamenlijk ontwikkelen van onszelf als mens en leider, maar geeft ook invulling aan challenges waar onze regio voor staat.”  
Jop Thissen, deelnemer LIBRE 1
Projectmanager, NBI International
"Een groot compliment voor de eerste editie van het LIBRE programma. Enthousiaste groep deelnemers met veel dynamiek en synergie, interessante sprekers die op hun eigen manier iets toevoegen aan het “Brainport proces”, to-the-point en goed georganiseerd !"
Annemarie van Alphen, deelnemer LIBRE 1
“Het LIBRE-programma betekent voor mij een geweldige bron van inspiratie, professionele en persoonlijke ontwikkeling in een uniek netwerk! Dit netwerk levert me interessante partners op in de Brainportregio voor Fontys, de docenten & studenten en voor mijzelf.”
Ron Hensen, deelnemer LIBRE 1
Procesmanager, Metropoolregio Eindhoven
“Het LIBRE-programma biedt inspirerende sprekers die je aan het denken zetten. Voor mij wellicht nog belangrijker: in korte tijd bouw je een goede relatie op met interessante mensen die je vooruit kunnen helpen in je werk én in je persoonlijke ontwikkeling.”  
AANMELDEN

MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie over het LIBRE programma kun je rechtstreeks mailen naar info@eindhovenacademy.nl.

MEEDOEN?

Geïnteresseerd in het LIBRE programma? Meld u dan nu aan en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om een kennismakingsgesprek in te plannen.

(Lees eerst onze Algemene Voorwaarden)

LIBRE

  Diverse locaties

7 dagen in 6 modules

Investering: € 6.750,– (excl. BTW)
incl. eten (lunch en diner) en drinken en een overnachting tijdens de tweedaagse module
..
VOLGENDE EDITIE: NAJAAR 2019

Module 1 dinsdag 10 september 2019
Module 2 donderdag 3 en vrijdag 4 oktober 2019 (incl. overnachting)
Module 3 dinsdag 22 oktober 2019
Module 4 dinsdag 5 november 2019
Module 5 dinsdag 26 november 2019
Module 6 dinsdag 10 december 2019

Gelet op de populariteit van dit programma raden wij u aan om tijdig aan te melden. Wij nemen dan contact op om de inschrijving verder af te ronden. Zo voorkomt u dat de door u gewenste editie van het programma reeds vol is!

..

© 2015 - Eindhoven Academy - Alle rechten voorbehouden | Disclaimer