Na aanmelding vindt met de deelnemer een kennismakingsgesprek plaats om de leerdoelen van de deelnemer en het programma te bespreken. Op basis hiervan wordt de inschrijving definitief gemaakt.

De groepssamenstelling van ieder LIBRE programma is gebaseerd op een evenredige deelname vanuit het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheden. De groepen kennen 18-22 deelnemers. Bij overinschrijving is de volgorde van inschrijving bepalend, tenzij dit de evenwichtige samenstelling verstoord.

Teneinde de kwaliteit en de evenredige samenstelling van de groep te waarborgen behoud de Eindhoven Academy zich in uitzonderlijke gevallen het recht voor een inschrijving af te wijzen.

De inschrijving voor het LIBRE programma is persoonlijk en niet overdraagbaar. In het geval van bijzondere omstandigheden kan in overleg met de Eindhoven Academy worden bekeken om een aangemelde deelnemer te vervangen door een collega. Annulering is niet mogelijk.

Kosten:

De prijs voor het LIBRE programma bedraagt € 6.750,= (excl. btw). Alle cursuskosten, sprekers, locaties, lunches, diners, overnachting en begeleiding vanuit de Eindhoven Academy zijn bij de prijs inbegrepen.

Een factuur voor het inschrijfgeld wordt samen met de bevestiging van de inschrijving toegezonden. Deze factuur dient uiterlijk bij aanvang van het programma voldaan te zijn.

Aansprakelijkheid:

De Eindhoven Academy zorgt voor een optimale voorbereiding en uitvoering van het programma. De aansprakelijkheid van de Eindhoven Academy beperkt zich tot de kwaliteit van het geboden programma.