Brainport voor elkaar

10-1-2023

Het inzetten van de kracht van het Brainportmodel in het maatschappelijk veld is al door diverse Challenge-groepen in het LIBRE programma geopperd en uitgewerkt. Nu wordt dit idee door Brainport Development daadwerkelijk opgepakt en uitgevoerd!


De kracht van het Brainport samenwerkingsmodel heeft de regio veel gebracht, met name op technologisch en economisch gebied. De basis hieronder is de geroemde samenwerking van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in de zogenaamde ‘Triple Helix’. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat iederéén meeprofiteert? En hoe kunnen we de kracht van het samenwerkingsmodel inzetten in het maatschappelijke veld? Dat zijn vragen die in de afgelopen jaren ook veelvuldig zijn besproken tijdens de LIBRE leergangen. En het zijn ook onderwerpen waar verschillende Challenge groepen hun tanden in gezet hebben tijdens het programma. Een aantal conclusies en suggesties die uit de Challenges naar voren kwamen waren de volgende:

Breng het niet onder de rest van Brainport maar organiseer het apart

Het stichtingsbestuur Brainport en Brainport Development zijn uiterst sterke instrumenten waar het gaat om de economische en technologische ontwikkeling van de regio. Zowel qua samenstelling als agenda ligt de focus op het versterken van de economische positie en innovatiekracht van Brainport, door vooruit te kijken waar de kansen liggen op het gebied van sleuteltechnologieën en de knelpunten voor verdere ontwikkeling. Hoewel brede welvaart inmiddels ook op de Brainport Agenda staat, vraagt de aanpak van maatschappelijke uitdagingen een andere focus en andere stakeholders aan tafel.

Pak de versnippering aan van de vele maatschappelijke initiatieven

Vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid zijn er al vele initiatieven waarin Brainport partners met elkaar en met sociaalmaatschappelijke organisaties samenwerken om ook de sociale kracht en inclusiviteit in de regio te vergroten. Iets om trots op te zijn, maar voor inwoners met een hulpvraag is het moeilijk om uit te vinden waar zij terecht kunnen. Zij zien soms door de bomen het bos niet meer. Bundeling van de verschillende initiatieven is daarom wenselijk en nodig om vindbaarheid te vergroten.

 

Tijdens zijn nieuwjaarspeech in het Evoluon lanceerde burgemeester en voorzitter van het Brainport stichtingsbestuur Jeroen Dijsselbloem het initiatief ‘Brainport voor elkaar’. In lijn met bovenstaande aanbevelingen wordt er een nieuw, gestructureerd overleg georganiseerd waarin overheden, bedrijven, onderwijs en sociaalmaatschappelijke organisaties een publiek-private Sociale Brainport Agenda gaan opstellen. Ook gaan bestaande samenwerkingsinitiatieven zoals het Partnerfonds Brainport Eindhoven, Impact040 en Samen voor Eindhoven, samen met Brainport Development en de gemeentes Eindhoven en Helmond een programmabureau ‘Brainport voor elkaar’ starten, waarin wordt samengewerkt aan de realisatie van maatschappelijke projecten.

Het ultieme doel van deze krachtenbundeling is ervoor te zorgen dat uiteindelijk alle inwoners de positieve effecten van het succes van Brainport ervaren en dat (naast economisch succes) ook maatschappelijke vraagstukken in onze regio worden aangepakt vanuit samenwerking tussen de partners. Vanuit ieders eigen rol en verantwoordelijkheid en naar draagkracht wordt iedereen gevraagd mee te doen. Met de inbreng van expertise, denkkracht, vrijwilligers en financiële middelen.

Alle hulp is welkom! Kijk op de website van Brainport wat jij kan doen en om jouw organisatie aan te melden!
https://brainporteindhoven.com/nl/ontdek/wat-is-brainport-eindhoven/brainport-voor-elkaar

Ander nieuws

TechUnited wint WK

10-7-2023

Tijdens het wereldkampioenschap robotvoetbal (RoboCup) 2023 in Bordeaux is TechUnited, het robotvoetbalteam van de Technische Iniversiteit Eindhoven, er wederom in geslaagd de wereldtitel te veroveren. In de finale wonnen ze met 6-2 van de falcons.


LIBRE op bezoek bij DAF

23-5-2022

De beschikbare plaatsen voor het 'LIBRE meets LIBRE' bezoek aan DAF waren in no time vergeven. Het was dan ook een unieke kans die Jeroen Gielen en Marcel Hoedeman hun mede LIBRE-alumni boden om een kijkje achter de schermen te nemen bij 'hun' DAF.


Gewoon omdat het kan...

12-5-2022

Op Strijp-S is in maart in zeer korte tijd de grootste regionale doorstroomlocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne gerealiseerd. Samenwerking tussen LIBRE-alumni Luuk Visser en Thijs Eradus maakte dit mogelijk.